Експозиции

Археологически музей

Aрхеологическият музей, в който е представена експозицията “Търновград – столица на България XII – XIV век”, се намира западно от площад “Съединение”. Изложените в нея археологически паметници илюстрират хилядолетната история и култура на Великотърновския регион, като акцентът е поставен върху периода, когато градът е столица на българската средновековна държава.

Прочети още

Музей „Възраждане и Учредително събрание“

Музеят “Възраждане и Учредително събрание” се намира в севeрната част на площад “Съединение” в гр. Велико Търново. Експозицията е разположена в сграда на стария турски конак. Този архитектурен паметник е изграден през 1872 г. от големия възрожденски строител майстор Колю Фичето. Представлява кръстовидна сграда с арковидно оформен вход от север.

Прочети още

Музей „Нова и най – нова история“

Музей “Нова и най-нова история” се намира в непосредствена близост до музея-затвор във Велико Търново. В една от залите му е експонирана временната изложба “Велико Търново и българската държавност”. Водещата идея на изложбата е представянето на града като символ на приемствеността на българската държавност в първите десетилетия след Освобождението. Чрез ...

Прочети още

Музей "Затвор"

Затворът-музей се намира южно от изградения през 1872 г. от майстор Колю Фичето конак, в който сега се помещава експозицията “Възраждане и Учредително събрание”. Строителство на затвора започва около средата на XIX в. През 1854 г. той вече се използва по предназначение. Сградата е изградена изцяло от камък, с дебелина на стените 0,70–0,90 м. Постройката има един ...

Прочети още

Музей „Сарафкина къща“

Сарафкината къща се намира на улица “Гурко” във възрожденската част на град Велико Търново. Построена е през 1861 г. Предназначена е била за жилище и работно място на Димо Сарафина. По-известна с името на съпругата му Анастасия като къщата на Атастасия Сарафката или Сарафкитана къща. През 1965 г. е обявена за паметник на културата с национално значение. От 1981 г. ...

Прочети още

Къща – музей „Петко Р. Славейков“

Родната къща на Петко Рачев Славейков е реставрирана през 1971 г. Пред нея е поставен паметник изработен от скулптора Благой Илиев. Петко Р. Славейков е роден във Велико Търново на 17 ноември 1827 г. През 1843 г. започва учителска му дейност. Той е един от най-активните ръководители на борбата за независима българска църква. Участник в Руско-турската освободителна ...

Прочети още

Музей „Констанцалиева къща“

Констанцалиевата къща е един от най-забележителните и представителните паметници на жилищната архитектура в с. Арбанаси. Първоначалното и изграждане се отнася към края на XVII в. В следващите столетия жилищната сграда претърпява няколко преустройства, довели до вида в който я виждаме сега.

Прочети още

Къща – музей „Филип Тотю“

Родната къща на Тодор Тодоров Станчев се намира в махала Гърците, в близост до с. Вонеща вода. Отстои от гр. Велико Търново на 40 км в южна посока. Легендарният български воевода е роден на 10 април 1830 г. Сформира малка чета през 1854 г. с която извършва наказателни операции срещу османските власти.

Прочети още

Исторически музей – гр. Килифарево

Град Килифарево се намира на 11 км южно от Велико Търново. Експозицията на музея, разположена в строената през първата половина на ХІХ в. Саралиева къща има общоисторически характер. Чрез богат документален, снимков и веществен материал се представя най – ранната и средновековна история, епохата на османското владичество и Възраждането, материалната и духовна култура ...

Прочети още

Етнографски комплекс „Осенарска река“

Архитектурно-етнографския комплекс “Осенарска река” е разположен в долината на р. Осенарска в близост до махала Гърците до с. Вонеща вода. Отстои от гр. Велико Търново на 40 км в южна посока. В комплекса могат да бъдат видяни типичната за тази част от Балкана жилищна постройка, действаща тепавица и воденица.

Прочети още