Музейни обекти

Архитектурно – музеен резерват „Царевец“

В продължение на повече от две столетия Търновград е столица на Второто българско царство (края на XII – XIV в.). Той е центърът, ...

Научи повече

Посетителски център „Царевград Търнов“

Мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов“е разположен в близост до хълма Царевец. В него под формата на скулптури и ...

Научи повече

Археологически музей

Aрхеологическият музей, в който е представена експозицията “Търновград – столица на България XII – XIV век”, се намира западно от ...

Научи повече

Регионален исторически музей - Велико Търново

Изключително богатата 150-годишна история на музейното дело във Велико Търново, дава възможност за задълбочен и многостранен анализ на неговото развитие. Един кратък ретроспективен преглед на изминатия път позволява да се очертаят няколко основни етапа в изграждането, формирането и утвърждаването на музейната структура в града и региона