ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 6, 1991 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Невяна Бъчварова. 120 години Исторически музей в град Велико Търново – 5 стр.

ИСТОРИЯ

Светлозара Чепкънова-Cтанева. Към въпроса за демографската характеристика на селата Плаково, Капиново, Велчево, Миндя, Присово, Пчелище и Церова кория през епохата на османското владичество – 29 стр.

Хитко Вачев. Някои виждания пo проблемите в една хипотеза (М. Харбова. Научна хипотеза за Арбанаси (старинното Загорие) като елемент в структурата на старопрестолния Търновград – 37 стр.

Петър Зафиров, Хитко Вачев. Приписки от XIX век върху богослужебни книги от Елена – 45 стр.

Цветана Павловска. Стефан Стамболов като заместник на В. Левски – 50 стр.

Tянка Минчева. Депутатите от Търновска губерния в Учредителното събрание 1879 година – 61 стр.

Кинка Панайотова. Дислокация на българските дружини в района на Търново през 1877 – 1884 г. – 76 стр.

Ваня Станчева. Генерал-майор Сава Муткуров – 91 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

Петър Станев. Резултати и перспективи на праисторическите изследвания във Великотърновския регион – 99 стр.

Юлия Генчева. Тeхнико-технологично изследване на глинен съд от неолитна селищна могила Самоводене – 108 стр.

Соня Султова. Глинени лампи тип „Бутово” – 116 стр.

Павлина Владкова. Декоративни орнаменти върху глинените подноси от територията на Никополис ад Иструм – 129 стр.

Иван Църов. Бюст на император Комод от Павликени – 138 стр.

Марко Цочев. Колективна находка от бронзови монети от с. Благоeво, Великотърновско – 149 стр.

ЕТНОГРАФИЯ

Васил Мутафов. Поселищен, градоустройствен и архитектурен облик на Великотърновския край в края на XIX и началото на XX век – 159 стр.

Теодора Рогева. Сватбени обичаи в Лясковец и околните села – 183 стр.

РЕСТАВРАЦИЯ

Диана Косева. Реставрационно-консервационни проблеми на търновските таблетки – 192 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието