ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 26, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

Невяна Бъчварова. Христо Нурков и приносът му за развитието на Окръжния исторически музей във Велико Търново – 9 стр.

Катя Митова-Ганева. Христо Нурков и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина” във Велико Търново – 67 стр.

Иван Нурков. Историята на оръжието – фундаментна историческа дисциплина – 85 стр.

СТАТИИ

Румяна Йорданова. Праисторическият дом – поглед отвътре. Отворени модели на сгради от територията на България – 97 стр.

Иван Църов. Никополис ад Иструм: Социално-политическа необходимост от водоснабдяване – 113 стр.

Евгени Дерменджиев. Площад след Главния вход на средновековната крепост на хълма Царевец във Велико Търново – 125 стр.

Константин Дочев. Монетна находка (края на ХІІ в.) от новооткрита порта на крепостта Трапезица (гр. Велико Търново) – 151 стр.

Стоян Михайлов. Фрагмент от колективна находка със златни византийски перпери от ХІV век – 177 стр.

Константин Тотев, Надежда Ботева. Процесиен кръст от средновековната крепост до гр. Севлиево – 179 стр.

Диана Косева. Стенописи от новооткрита църква, южно от Великата лавра „Св. “Четиридесет мъченици” във Велико Търново – 189 стр.

Валентин Плетньов. Варненските митрополити през ХІV век – 205 стр.

Хитко Вачев. По въпроса за католическото храмово строителство и архитектура на територията на Търновската митрополия от края на XVI – XVII век – 223 стр.

Иван Чокоев. Опит за експозиционно представяне на консервационно-реставрационните дейности върху археологически находки – 245 стр.

Пламен Събев. Ноевият ковчег в една възрожденска икона – символика, фолклоризация, визуални съответствия – 257 стр.

Миглена Петкова. Традиционното народно светилище – организатор на общуване и съхранение на общностната памет – 271 стр.

Теменуга Георгиева. Атанас Т. Илиев и неговото място в историята на българската етнография – 277 стр.

Светла Атанасова. Търговска къща „Братя Г. Аврамови” от втората половина на XIX век – 289 стр.

Драгомир Йорданов. Руска карта на Търново от 1877 г. – 305 стр.

Станислава Ботева. Символика и наградна система на град Велико Търново в най-ново време – 319 стр.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Хитко Вачев. За началото на църковното монетосечене, хароновия обол и коректността (по повод книгата на Христо Харитонов. Монети на християнските храмове в България. Велико Търново, 2010, Издателство „Абагар”) – 347 стр.

Стоян Михайлов. Константин Дочев. Каталог на Българските средновековни монети ХІІІ–ХІV век. Типове, варианти, цени. Велико Търново, 2009, 320 с. – 361 стр.

ИЗЛОЖБИ

Весела Мартинова. Изложба „Хубава жена от стари времена” – 365 стр.

Светла Атанасова. Изложба „Филип Тотю между мита и историята” – 367 стр.

Пламен Събев. Изложба „Църквата Св. Димитър Солунски – 825 години от въстанието на Петър и Асен” – 371 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Хроника за дейността на Регионален исторически музей – Велико Търново през 2010 г – 373 стр.

Книгообмен – 379 стр.

Изисквания към авторите в Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново – 385 стр.

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ………………………………….. 391

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието