Проект ROBG- 576

„Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ на Община Велико Търново

Научете повече

Проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“

В проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“, СУ „Емилиян Станев“ си партнира с Регионал-ния исторически музей във Велико Търново и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Финансирането на проектните дейности е осигурено от Фондация „Америка за България“.

Научете повече