2024г

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.03.2024г.

Баланс 31.03.2024 Отчетни данни 31.03.2024Приходи - разходи 31.03.2024

2023г

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.12.2023г.

Баланс 31.12.2023 Отчетни данни 31.12.2023Приходи - разходи 31.12.2023

Баланс на РИМ - Велико Търново към 30.09.2023г.

Баланс 30.09.2023 Отчетни данни 30.09.2023Приходи - разходи 30.09.2023

Баланс на РИМ - Велико Търново към 30.06.2023г.

Баланс 30.06.2023 Отчетни данни 30.06.2023Приходи - разходи 30.06.2023

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.03.2023г.

Баланс 31.03.2023 Отчетни данни 31.03.2023Приходи - разходи 31.03.2023

2022г

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.12.2022г.

Баланс 31.12.2022 Касов отчет 31.12.2022ОПР на РИМ към 31.12.2022

Баланс на РИМ - Велико Търново към 30.09.2022г.

Баланс 31.09.2022 Отчетни данни 31.09.2022Приходи - разходи 31.09.2022

Баланс на РИМ - Велико Търново към 30.06.2022г.

Баланс 31.06.2022 Отчетни данни 31.06.2022 Приходи - разходи 31.06.2022

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.03.2022г.

Баланс 31.03.2022 Отчетни данни 31.03.2022 Приходи - разходи 31.03.2022

2021г

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.03.2021г.

Баланс 31.03.2021 Отчетни данни 31.03.2021 Приходи - разходи 31.03.2021

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.06.2021г.

Баланс 31.06.2021 Отчетни данни 31.06.2021 Приходи - разходи 31.06.2021

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.09.2021г.

Баланс 31.09.2021 Отчетни данни 31.09.2021 Приходи - разходи 31.09.2021

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.12.2021г.

Баланс 31.12.2021 Отчетни данни 31.12.2021 Приходи - разходи 31.09.2021

2020г

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.03.2020г.

Баланс 31.03.2020 Отчетни данни 31.03.2020 Приходи - разходи 31.03.2020

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.06.2020г.

Баланс 31.06.2020 Отчетни данни 31.06.2020 Приходи - разходи 31.06.2020

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.09.2020г.

Баланс 31.09.2020 Отчетни данни 31.09.2020 Приходи - разходи 31.09.2020

Баланс на РИМ - Велико Търново към 31.12.2020г.

Баланс 31.12.2020 Отчетни данни 31.12.2020 Приходи - разходи 31.09.2020