35 години от кончината на Леон Филипов

На 9 септември 2011 г. от 17.00 часа в зала “Възрожденска архитектура” на музей “Възраждане и Учредително събрание” ще бъде отбелязана 35-та годишнина от кончината на Леон Филипов – най-големият дарител на Регионален исторически музей – Велико Търново, със заслуги за съхраняването на недвижимото културно наследство.
Ще бъде показан филма на Румяна Николова “Непознатият Леон Филипов”.

Съвместна инициатива на РИМ – Велико Търново и ОДС – Велико Търново.