„Заедно да съхраним историческата памет“

На 1 ноември 2010 г. в музей „Възраждане и Учредително събрание“ ще бъдат представени даренията.