Четири филма представят средновековните занаяти в ММПЦ „Царевград Търнов“

Интерактивно представяне на средновековните занаяти в Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ може да се види  YоuTube  канала на Регионален исторически музей-Велико Търново https://www.youtube.com/feed/my_videos

Четирите филма са за :