Регионален исторически музей - Велико Търново търси екскурзовод

Регионален исторически музей - Велико Търново търси екскурзовод с английски език.

Изисквания:

  • Образователно-квалификационна степен – бакалавър/магистър „Английска филология”

Необходими документи:

  • Заявление
  • Автобиография по европейски формат
  • Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие. –
  • Други документи за придобити квалификации

Документи се подават в деловодството на музея на ул. „“Иван Вазов“ 38.

Телефон за допълнителна информация 0885 105 282