Работно време от 1 Октомври 2014

Във връзка с намеления туристически поток и намаляването на светлата част от денонощието се променя работното време на следните обекти:
от 9.00 до 17.00 часа
Музей „Констанцалиева къща”
Църква ”Св.Архангели Михаил и Гавраил” в Арбанаси
Църква „Рождество Христово” в Арбанаси
Църкви в квартал „Асенов” – Велико Търново
АР „Никополис ад Иструм”
Къща-музей „Филип Тотю”- Вонеща вода

от 9.00 до 17.30 часа
Музей „Затвор”
Музей “Сарафкина къща”
Музей „Нова и най-нова история”

от 9.00 до 18.00 часа
АМР „Царевец”
Археологически музей
Музей „ВУС”
ММПЦ “Царевград Търнов”