Приключват археологическите проучвания в квартал „Фернк Хисар“ под Царевец

Квартал „Фернк Хисар“ на средновековната столица Търновград е бил сакрално място в продължени на повече от 2000 години. Това доказват археологическите проучвания на манастир „Успение Богородично”, ранновизантийската базилика и тракийския некропол под Царевец през последния месец на проф. Хитко Вачев и Илиян Петракиев от Регионален исторически музей-Велико Търново.

В северната част на обекта е разкрита постройка от XVIII век, която е унищожила голяма част от средновековната оградна стена на манастира. Достигнати са най-ранните структури в този участък – две полувкопани жилища-землянки, като са открити дупки от колове на конструкцията им, две огнища, даващи подовото ниво и две средновековни ями.

В южната част на обекта, до стената на базиликата, е достигнато до 8 гроба от XIII век, унищожени от съвременните вкопавания.

Най-интересната находка са регистрираните 3 гроба синхронни с ранновизантийската базилика. „Те се отнасят към V-VI в, а от този период във Велико Търново има разкрито само едно погребение на крепостта Царевец“, посочва археологът Илиян Петракиев.

Новите открития потвърждават тезата за семантиката в района на „Френк Хисар“. Мястото е било използвано за погребални ритуали през V-IV в. пр. Хр , впоследствие тук се изгражда ранновизантийска базилика, а след това църква и манастир по времето на Второто българско царство, покрай които се развива некропол, използван до XVI-XVII век.

За първи път в почистване на открития богатия керамичен материал се включиха възпитаниците на Училището по изкуства и занаяти в с. Русаля. Децата с интерес се включиха в разкопките и по и време на еднодневната си практика по история и археология.