Осемнадесетият випук млади екскурзоводи получи официално дипломите си

Единадесет ученици от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ получиха дипломи за завършен курс по екскурзоводство в Лапидариума на Археологическия музей.

Учениците приключиха двегодишния курс на обучение в Клуб „Млад екскурзовод” при Общински детски комплекс – Велико Търново. Те са от 11 клас, владеят английски, руски, френски, испански и немски език, притежават основни познания за българското Средновековие и Възраждане и по време на курса са придобили умения за общуване и комуникация с различна аудитория.

Удостоверенията бяха връчени от директора и зам.-директора на Регионален исторически музей- Велико Търново д-р Иван Църов и д-р Миглена Петкова и д-р Светлана Атанасова, уредник в отдел „История на България XV-XVIII век“.

Това е 18 -тия випуск млади хора, които се обучават в тънкостите на екскурзоводската професия и трупат знания за историята на Велико Търново и музейните обекти в Клуб „Млад Екскурзовод“, ръководен от Мария Джамбазова.