Нови цени на билетите за четири музейни обекта от 1 януари 2021 г.

От 1 януари 2021 г. се променят цените на входните билети за четири обекта на Регионален исторически музей-Велико Търнов, както и заплащането на екскурзоводските беседи. Изменението е с Решение 401/26.11.2020 г. на Великотърновския общински съвет за допълване на Наредбата на определяне и администриране н а местните такси и цени на услуги на територията на Община Велко Търново.

10 лева ще е новата входна такса, която ще заплащат индивидуалните посетители за Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ и за музейните обекти в Арбанаси – църквите „Рождество Христово“ и „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил” и Констанцалиевата къща.

Утвърдените преференциални цени са:

  • За учащи ( удостоверено с документ ) — 5.00 лв.
  • За семейство — 15,00 лв. ( майка, баща с до З деца от 7 до 18 години)
  • Български граждани над 60 години — 5.00 лв. ( удостоверено с лична карта )
  • Индивидуален двудневен посетителски пакет за 0 музейни обекта — 30.00 лв.
  • Семеен (майка, баща с до З деца от 7 до 18 години) двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта — 40.00 лв.
  • Организирана ученическа група, съгласно Наредба за детските и ученически туристическите пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за посещение на 2 обекта — 6 лв.

Новите цени на екскурзоводските беседи са: на български език — 20.00 лв. на започнат час: с превод — 30.00 лв. на започнат час; на чужд език — 40 лв. на започнат час.

За туроператори и туристически агенти новите цени влизат в сила от 1 януари 2022 г.