Музейни съкровища: Възрожденска търговска фирма на Пано Семерджиев

Метални търговски фирми на стопански обекти – ханове и дюкяни от епохата на Възраждането почти не са запазени в оригинал. Именно затова металната фирма на Пано Семерджиев, изработена в периода от 1856 г. до 1860 г. представлява  любопитна и рядко срещана музейна ценност. Тя е експонирана в зала „Търговия” на първия етаж в музей „Възраждане и Учредително събрание”.

Фирмата е с дължина 63,5 см и ширина 43 см. Нарисувана е върху метална повърхност вероятно с яйчена темпера или блажна боя. Основният фон е в масленозелен цвят, а краищата й са обрамчени с червена ивица. Използвани са различни цветове за определящата сюжетна линия: червено, кафяво, охра и бяло.

В горната част на фирмата, в средата е разположен текст на четири реда с печатни букви: „Страноприемница на Г. Пана Семерджи. Брате свърших парите. Ах, чуден си бе Койченце! Продай феса и кундурите. Пълни брате, пари недей иска. Днес сос пари, утре без пари!”

В текста са употребени редица остарели форми, в думата „Семерджи” буквата „д” е изнесена, в думата „утре” буквата „р” също е изнесена над текста, вместо „у” е употребена буквата от гръцката азбука. Художествената композиция е в унисон със съдържанието на текста. Три мъжки фигури, облечени в традиционна носия са застанали около бъчва пълна с вино. Цялото произведение носи белезите на един своеобразен наивитет. Изразните средства са пестеливи, а изображенията са третирани в една плоскост.

Фирмата е поръчана от собственика на търговския хан в Търново Пано Семерджиев и е била поставена над вратата на странноприемницата му в края на града (дн. ресторант „Щастливеца“ на ул. „Стефан Стамболов”). Кога е свалена и как е попаднала в музея не е известно. Пано Семерджиев е известен търговец и предприемач. Помощник в търговската му дейност е  добре образованият му син Иван Панов Семерджиев. Той е небезизвестният търновски революционер, учител и просветител, участник в Априлското въстание, заловен и обесен през 1876 г. в близост до бащиния хан.