Мерки, във връзка с пандемията от COVID-19, до 29 март 2020 г.

Мерки във връзка с пандемията от COVID-19, въведени на основание Заповед № РД-01-134/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р България и Заповед  № РД 22-427/13.03.2020 г.  т. 5 на Кмета на община Велико Търново, в сила до 29 чарт 2020 г.:

Обектите и експозициите на РИМ-Велико Търново не приемат посетители.

АМР „Царевец“ приема само индивидуални посетители в рамките на обичайното работно време. Групи не се допускат.

Уредниците и реставраторите преминават на дистанционна форма на работа.

Ограничава се достъпа на външни лица до административните сгради на  РИМ-Велико Търново.

Преустановява се работата на комисиите по идентификация на културни ценности.

Извършва се пълна профилактика  на експозициите по график: музей „Възраждане и Учредително събрание“; Археологически музей; музей  „Сарафкина къща“; музей „Затвор“; църквите в кв. „Асенов“; музей „Констанцалиева къща“; църква „Рождество Христово“ и църква „Св. Архангели Гавраил и Михаил“.