Любителски фотоконкурс „Архитектурното наследство на майстор Колю Фичето в Община Велико Търново”

Регионален исторически музей-Велико Търново и Община Велико Търново обявяват, по повод 220 години от рождението на майстор Колю Фичето, любителски фотоконкурс  „Архитектурното наследство на майстор Колю Фичето в Община Велико Търново”.

Право на участие имат всички граждани без възрастово ограничение в двете групи:

  • I група – учащи (до XII клас)
  • II група – възрастни

Крайният срок за изпращане на снимките е 18 септември 2020 г, а наградените участници ще бъдат обявени на 28 септември 2020 г.

Фотографиите, придружени с информация за автора и телефон за връзка, се изпращат в РИМ-Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Пиколо” № 6, „За фотоконкурса” или по електронен път на e-mail: svetla_atanasova1969@abv.bg, julietagyuleva@gmail.com.

Изложбата с най-сполучливите фотографии ще се открие на 15 октомври т.г. пред Факултета по изобразително изкуство, когато  ще бъдат официално наградени и победителите в конкурса.

СТАТУТ

на

Любителски фотоконкурс 

 „Архитектурното наследство на майстор Колю Фичето в Община Велико Търново”

 

Инициатор на фотоконкурса е Регионален исторически музей – Велико Търново, който съхранява една от емблeматичните исторически сгради Конака от 1872 г. – дело на майстор Никола Фичев /уста Колю Фичето/ сега музей „Възраждане и Учредително събрание”.

Провеждането на фотоконкурса е по повод 220 години от рождението на майстора и във връзка с темата „Наследство и образование” за отбелязване на Европейски дни на наследството – 2020, подкрепена от Съвета на Европа и Европейската комисия под надслова „Европа, общо наследство”. Тя ще помогне да се преосмисли как да използваме миналото си и да предоставим нови идеи за различно утре, да намерим връзка със знанието, традиции и уменията, да споделим и научим повече за културното разнообразие около нас.

ЦЕЛИ НА ФОТОКОНКУРСА

  • Засилване на интереса към исторически личности, допринесли за развитието на материалното културно наследство на България и Велико Търново
  • Повишаване на знанията, свързани с историята на Велико Търново
  • Популяризиране интереса на хората към фотографията и начините на фотографско изразяване

ОРГАНИЗАТОРИ

Организатори на фотоконкурса и изложбата са Регионален исторически музей – Велико Търново и Община Велико Търново в партньорство със сдружението на професионалните фотографи.

Финансирането на проявата и нейното популяризиране в местните печатни и електронни медии, в интернет, в сайта на общината и музея е за сметка на организаторите.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички граждани без възрастово ограничение в двете групи:

  • I група – учащи (до XII клас)
  • II група – възрастни

Изображенията могат да бъдат цветни или черно-бели. Те трябва да представят обекти – творчество на майстор Колю Фичето на територията на Община Велико Търново или свързани с неговия живот, в цял обем или детайл на сграда (може да включва още хора, животни, предмети, околна среда).

Фотографиите да са във формат JPEG, размер не по-малко от 30 х 40 см (формат А3) и резолюция 300 dpi. Всяко изображение /фотография/ се придружава от кратко описание.

Всеки може да участва с неограничен брой фотографии.

Фотографиите, придружени с информация за автора и телефон за връзка, се изпращат в РИМ-Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Пиколо” № 6, „За фотоконкурса” или по електронен път на e-mail: svetla_atanasova1969@abv.bg, julietagyuleva@gmail.com.

Крайният срок на фотоконкурса е  18. 09. 2020 г.

До конкурса няма да бъдат допускани снимки, изпратени с неточна или непълна информация, както и такива, видимо минали през фотообработващи програми.

Изпратените фотографии остават на разположение на РИМ – В. Търново и не се връщат на участниците. Музеят си запазва правото да ги използва за свои цели.

КОНКУСНА НОМИНАЦИЯ И НАГРАДИ

Фотографиите в конкурса ще бъдат оценявани от специално жури, включващо музейни специалисти от отдел „История на България XV – XIX в.” и един професионален фотограф, като се присъди по един победител в двете възрастови групи. Ще бъде връчена и една специална награда на Кмета на Община Велико Търново.

На 28. 09. 2020 г. ще бъдат обявени отличилите се във фотоконкурса участници. Най-сполучливите фотографии ще бъдат показани в изложба, посветена на 220 годишнината от рождението на майстор Колю Фичето. При оценяването ще се вземат предвид критериите оригиналност, цялостно художествено въздействие, тематичност.

Изложбата ще се открие на 15. 10. 2020 г. пред Факултета по изобразително изкуство, когато ще бъдат и официално наградени победителите.