В рубриката „Непознатотонаследство“: Непознатият поручик Димитър Райков

Регионален исторически музей – Велико Търново ще бъде представен поредния епизод от рубриката „Непознатото наследство”.
Сто години ни делят от великата епопея на Първата световна война. Водени сме от амбицията да възкресим от пепелището на забравата спомена за участниците във войните за национално обединение, да насочим фокуса на общественото мнение не само към битките и сраженията, но и към истинските герои на войната. Към онези скромни и останали неизвестни днес българи, чийто щикове в ожесточените боеве защитават майка България.
Един от тези герои е великотърновецът поручик Димитър Петров Райков, на когото посвещаваме поредната рубрика “Непознатото наследство”. За посетителите е подготвен филмът „Непознатият поручик Димитър Райков” с автентични кадри и компютърна анимация, както и витрина с негови документи, снимки и вещи. Автори на рубриката са специалисти в РИМ – В. Търново: Катя Митова – Ганева, Пламен Събев, Йорданка Каралъмова и Илиян Петракиев.