Възстановява се работата на комисиите по идентификация на културни ценности

От 13 май 2020 г. се възстановяват дейностите на  комисиите по идентификация на културни ценности при Регионален исторически музей-Велико Търново.

Работата на комисиите бе временно спряна на 13 март т.г. при въвеждане на извънредното положение във връзка с разпространението на COVID-19.