Велико Търново е домакин на обучение на музейни експерти от Северна България

Обучение за повишаване на компетентността на експерти от музеите и художествените галерии в Северна България ще се проведе от 26 до 28 април 2017 г. във Велико Търново. Форумът е организиран от Министерство на културата и Регионалния исторически музей в старата столица.

Темата на обучението ще е „Разширяване на достъпа до културно наследство. Работа с публики”. През двата дни водещи експерти ще представят добри практики за приобщаване на обществото към културното наследство, както и европейския опит при привличане на необхваната от културните институти публика.

Музейните специалисти ще бъдат запознати с успешните модели и грешките при интерпретация на културно-историческото наследство. Специално внимание ще бъде отделено на  екскурзоводското представяне, ефективните връзки с медиите, набирането на средства, събитийния и кризисен ПР.

В програмата на форума са включен и посещения на Мултимедиен посетителлски център „Царевград Търнов“ и музеите „Възраждане и Учредително събрание“ и „Затвор“.