Безплатни посещения по повод 141 години от гибелта на Левски

На 18 февруари 2014 г. по повод 141 години от гибелна на Васил Левски отворени за безплатни посещения ще са музеите „Затвор“ и „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново, като места свързани с живота и дейността на Апостола.
В единствения музей-затвор у нас са добавени нови материали в килията, където от 27 до 30 декември 1872 година е лежал Дякона от след залавянето му при Къкрина. Това са автентични пранги подобни на тези, с които е бил окован Васил Левски при отвеждането му от Търново в София.