Музеят “Възраждане и Учредително събрание” се намира в севрната част на площад “Съединение” в гр. Велико Търново. Експозицията е разположена в сграда на стария турски конак. Този архитектурен паметник е изграден през 1872 г. от големия възрожденски строител майстор Колю Фичето. Представлява кръстовидна сграда с арковидно оформен вход от север.

Теренът, върху който е изградена, е предопределил архитектурното и решение – от север етажите са два, а от юг – четири. През 1985 г. е завършена адаптацията на сградата с оглед предназначението и за музей. Експозицията е разгъната на три от етажите.На първия етаж са представени паметници илюстриращи развитието на християнското изкуство през периода на османското владичество. Централно място заема внушителната колекция от икони: от средата на XVI в., произведения на Тревненската живописна школа, икони-примитиви, произведения на първите академично школувани художници – Станислав Доспевски и Николай Павлович. В експозицията са показани творби на майсторите-резбари – царски двери, кръстове, апостолски фризове; църковна утвар; светогорски икони-щампи; плащеница от 1559 г.

В останалата част на залата е представено икономическото развитие на Търново и региона през епохата на Възраждането. Показани са предмети и документи, свързани със 17 от практикуваните в града 22 занаята – златарство, грънчарство, железарство, кожарство, шивачество, кожухарство и др. Илюстрирани са вътрешните и международни връзки на търновските търговци, както и зараждането на фабричното производство. Чрез макети и фотоси е показано развитието на архитектурата и строителството през епохата. Специално място е отделено на великолепните архитектурни паметници създадени от Уста Колю Фичето.

На втория етаж, чрез веществен и документален материал са представени етапите и най-важните моменти от национално-освободителната борба на населението от Търновския край през епохата на османското владичество – хайдушко движение, Първо и Второ Търновски въстания, Велчова завера, Хаджиставрева буна, въстание на капитан дядо Никола, действията на четите на Филип Тотю, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Априлското въстание, Руско-турската война от 1877–1878 г. Специално внимание е отделено на борбата за независима българска църква, развитието на образователното дело и читалищната дейност.На третия етаж е възстановена залата, в която е проведено Учредителното събрание в Търново през 1879 г., поставило основите в развитието на съвременна България.