ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 9, 1994 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

In memoriam. Петко Мачковски (1946 – 1993) – 7 стр.

Андрю Поултър. Никополис ад Иструм – анатомия на гръко-римския град – 11 стр.

ИСТОРИЯ

Невяна Бъчварова. Опазване и проучване на старините във В. Търново и дейността на Тодор Николов (1919 – 1945) – 37 стр.

Ваня Станчева. Подпоручик Александър Панайотов – 65 стр.

Кинка Панайотова. Неизвестен летопис върху стара дървена врата в Асенова махала във В. Търново (1822 – 1924) – 71 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

П. Станев, Е. Найденова, Н. Еленски. Археологически проучвания в землището на с. Орловец, Полскотръмбешка община – 89 стр.

Иван Църов. Въоръжение от късножелязната епоха от региона на В.Търново – 97 стр.

Константин Дочев. Монетни находки от хълма Момина крепост във В. Търново – 125 стр.

Константин Тотев. Сребърен обков от старите разкопки на Трапезица – 133 стр.

Мирко Робов. Новите проучвания в западното подножие на хълма Момина крепост във В. Търново – 141 стр.

Йордан Алексиев. Епиграфският материал от Търнов – 147 стр.

ЕТНОГРАФИЯ

Златка Генова. Към съставянето на речник на българските грънчарски наименования – 167 стр.

Теодора Рогева. Календарни празници в Лясковец и околните села през първата половина на XX в. – 183 стр.

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ – CONSERVATION

Ив. Чокоев, А. Костова. Някои аспекти от почистването и защитата на музейното сребро – 209 стр.

Диана Тотева. Новооткрита икона на Богородица Одигитрия с пророци – 233 стр.

ДОКУМЕНТИ

Окръжно до местните партийни комитети, 1907 г. – 239 стр.

Позив към жените на света, 1915 г. – 241 стр.

Изложение от Комитета за културното и стопанско повдигане гр. В. Търново, 1942 г. – 242 стр.

ВЕСТИ

Диана Тотева. Иконописна изложба на Великотърновския музей в Англия – 247 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието