ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 24-25, 2009-2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТУДИИ

Живојин Андрејић. КУМАНИ НА БАЛКАНУ И ЊИХОВА АСИМИЛАЦИЈА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ – 7 стр.

Елена Попова. ИКОНОГРАФСКА ПРОГРАМА НА СТЕНОПИСИТЕ В ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР” В АРБАНАСИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ) – 35 стр.

СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Недко Еленски. МАТЕРИАЛИ ОТ РАННИЯ НЕОЛИТ, ОТКРИТИ В ЕМЕНСКАТА ПЕЩЕРА, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО – 61 стр.

Вълка Илчева. АНТРОПОМОРФНА ГЛИНЕНА ИДОЛНА ПЛАСТИКА ОТ ПРАИСТОРИЧЕСКИЯ ФОНД НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 75 стр.

Станимир Димитров. ПРЕОТКРИТА ЕЛИНИСТИЧЕСКА РИЗНИЦА ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА РИМ – В. ТЪРНОВО – 95 стр.

Иван Църов. ЗАПАДНИЯТ АКВЕДУКТ НА НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ: ТОПОГРАФИЯ НА ТРАСЕТО – 107 стр.

Евгени Паунов. ЕДНА „ИЗЧЕЗНАЛА” МОНЕТНА НАХОДКА ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКО: РОДИНА 1964 (IGCH, NO. 679) – 127 стр.

Мария ДолмоваЛукановска. БИТОВА КЕРАМИКА ОТ КРЕПОСТТА ЗИКИДЕВА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 149 стр.

Евгени Дерменджиев. ПЛОЩАД НА ЗАПАДНИЯ СКЛОН НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 159 стр.

Тодор Овчаров. ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ БЪЛГАРСКИ МАНАСТИР „СВЕТА БОГОРОДИЦА ПЪТЕВОДИТЕЛКА” – 183 стр.

Деян Рабовянов. СРЕДНОВЕКОВНИ БОЗДУГАНИ ОТ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 187 стр.

Диана Косева. НОВООТКРИТИ СТЕНОПИСИ ОТ ЦЪРКВА № ХІХ НА ТРАПЕЗИЦА – 201 стр.

Хитко Вачев. ХРАМЪТ „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” И КОМПЛЕКСЪТ ОКОЛО НЕГО (ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ, СЪСТОЯНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА И ПЕРСПЕКТИВИ) – 211 стр.

Пламен Събев. СТЕНОПИСИТЕ В МИТРОПОЛИТСКАТА ЦЪРКВА „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ИСТОРИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД) – 227 стр.

Стоян Михайлов. УНГАРСКИ ЗЛАТНИ МОНЕТИ ОТ НУМИЗМАТИЧНАТА КОЛЕКЦИЯ НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 243 стр.

Миглена Петкова. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ НА ОБРОЧНИ ПАМЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, ДРАГОМАН И ТРЪН – 247 стр.

Теменуга Георгиева. ПРОФ. СТОЯН РОМАНСКИ И БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ – 263 стр.

Стефан Паскалев. ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА МАХАЛА „СВЕТА МАРИНА” (ЗАПИСКИ НА ЕДИН МАРИНОПОЛЧАНИН) – 277 стр.

Невяна Бъчварова. ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 301 стр.

Виолета Павлова. МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИЙНИЯ АПАРАТ НА СИСТЕМАТА НА МУЗЕЙНАТА ФОНДОВА ДЕЙНОСТ – 325 стр.

РЕЦЕНЗИИ

Димитър Попов. ИВАН ЦЪРОВ. ТРАКИТЕ КРАЙ АТРЮС. ТРАКИЙСКО ПОГРЕБЕНИЕ ОТ С. ГОЛЕМАНИТЕ, ВЕЛИКОТЪРНОВСКО. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. СОФИЯ 2008, 104 С. – 343 стр.

Константин Тотев. СТЕФАН БОЯДЖИЕВ. БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРА ПРЕЗ VІІ – ХІV В. Т. 1. ДОХРИСТИЯНСКА АРХИТЕКТУРА. С., 2008, 405 СТРАНИЦИ, 422 ЧЕРНОБЕЛИ ФОТОГРАФИИ И ГРАФИЧНИ ИЛЮСТРАЦИИ И ЦВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ 22 ЛИСТА. – 347 стр.

Стоян Михайлов. ПЛАМЕН ПАВЛОВ. БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО. ИЗДАТЕЛСТВО „АБАГАР”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2008, 256 С., 29 ИЛ. – 351 стр.

Хитко Вачев. ДИАНА КОСЕВА. ТРИПТИСИ-ПОМЕНИЦИ ОТ АРБАНАСИ. ИЗДАТЕЛСТВО “ФАБЕР”. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2007, 98 С. С 31 ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 357 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Весела Мартинова. ИЗЛОЖБА „СИМВОЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ” – 361 стр.

Симеон Цветков. ИЗЛОЖБА „ОРЪЖИЕ ОТ СТАРО И НОВО ВРЕМЕ” – 363 стр.

ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2008 – 2009 г. – 367 стр.

КНИГООБМЕН – 387 стр.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 392 стр.

ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ397 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието