ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 14, 1999 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИСТОРИЯ

Васил Мутафов. Няколко паметника на култа към Света Петка Търновска и проблемът за формирането му – 7 стр.

Хитко Вачев. За една епископска катедра от XVII век – 29 стр.

Павлина Владева. Храната и храненето в Търново през погледа на съвременници от XIX в. – 37 стр.

Невяна Бъчварова. Тридесет години отдел „Най-нова история” – 44 стр.

АРХЕОЛОГИЯ – ARHAEOLOGY

Иван Чокоев, Милена Станчева. Към въпроса за поселищния живот през тракийската епоха на територията на Велико Търново (по данни от разкопките на църквата „Св. Четиридесет мъченици” и некропола към нея през 1992 – 1995 г.) – 50 стр.

Иван Църов. Някои аспекти на култа към Тракийския конник в Regio Nicopolitana – 78 стр.

Павлина Владкова. Обработка на кост и рог II – VI век в днешните български земи – 88 стр.

Венцислав Динчев. Градището край c. Дичин, Великотърновско (Проучванията в сектор F през 1997 и 1998 г.) – 98 стр.

Евгени Дерменджиев. За едно неизвестно преустройство на Западната пристройка на църквата „Св. Четиридесет мъченици” в Търнов – 115 стр.

Теофил Теофилов. Западната пристройка на църквата „Св. Четиридесет мъченици” в Търнов – възможности за тълкуване и периодизация – 130 стр.

Мария Долмова. Накитите от погребенията в манастира „Великата лавра” и църквата „Св. Четиридесет мъченици” – 140 стр.

Мирко Робов. Производство на строителна керамика в Търново през втората половина на XII век – 151 стр.

Йордан Алексиев. Хотница през средновековието – 163 стр.

СФРАГИСТИКА. ХЕРАЛДИКА

Христо Харитонов. Моливдовул на никейския император Теодор І Ласкарис – 177 стр.

Иван Йорданов. Печат на Теофилопул от първата половина на XIII век, намерен във Велико Търново – 183 стр.

Светла Атанасова. Принос към историята на първия герб на град Велико Търново – 188 стр.

ЕТНОГРАФИЯ

Ивалин Цветков. Празникът Трифон Зарезан в Сухиндол – 194 стр.

ИЗКУСТВО

Диана Косева, Константин Тотев. Стенописите от наоса и притвора на търновската църква „Св. Четиридесет мъченици” в светлината на последните проучвания – 200 стр.

Венцислав Цонев. Към „Шестоднева” и отражението му в средновековното и ранновъзрожденското изкуство на България – 230 стр.

ПОРТРЕТ

Невяна Пенчева Бъчварова – 250 стр.

Вълка Илчева Петрова – 251 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Петьо Пенков. Отчет на Историческия музей – Велико Търново за 1998 година – 254 стр.

Изложби – 260 стр.

Научни конференции – 261 стр.

Дарители и дарения – 261 стр.

Катя Митова. Хроника за дейността на Историческия музей през 1999 година – 264 стр.

Весела Мартинова. Книгообмен 1999 – 268 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието