Търновски делници 1878-1944

Множество документи и научни изследвания разкриват значимото място на града в държавния, политическия и културен живот на страната от Освобождението до 40-те години на ХХ век. Но зад кулисите на забележителните събития в старата столица е кипял многолик живот, изпълнен със смешни, трагични, куриозни и съвсем делнични случки. А именно тези отминали събития и факти, презрени от голямата история, са “солта и пипера” на търновското ежедневие, те са и ключът, който отваря вратата на съвременниците към душевността, радостите, грижите и проблемите на старостоличани през отминалото столетие.

Предложените щрихи на делничния живот в града през периода 1878 – 1944 г. са опит да се сглоби пъстрата мозайка на търновския бит- реален, осезаем, такъв, какъвто е бил назад във времето.

Не всичко от старите и изпълнени с романтика „търновски потайности” е разгледано в предложената книга, но тя хвърля мост към един отминал и все пак необходим за съхраняването на историческата ни памет свят.