ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 37, 2022 г.

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Михаела Томанова. НЕОБИЧАЙНИ ПОГРЕБЕНИЯ ОТ КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ – 9

Калин Чакъров. КРЕПОСТТА В МЕСТНОСТТА КАМЪКА КРАЙ СЕЛО ВЪРБОВКА, ПАВЛИКЕНСКО – АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОНТЕКСТ И ВЪЗМОЖНИ ДАТИРОВКИ – 23

Евгени Дерменджиев. ЦЪРКВА В ЦАРСКИЯ МАНАСТИР „СВ. АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ В СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 55

Евгени Дерменджиев, Милена Станчева. ТРАПЕЗАРИЯТА НА МАНАСТИРА ПРИ ЦЪРКВА № 8 В ЦИТАДЕЛАТА НА ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА В СТОЛИЧНИЯ ТЪРНОВГРАД – 81

Диана Косева. СТЕНОПИСНАТА УКРАСА ОТ ЦЪРКВА № 23 В КРЕПОСТТА ТРАПЕЗИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ЧАСТ ІІ. РЕСТАВРАЦИЯ НА СЦЕНИТЕ „СЛИЗАНЕ В АДА/ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” И „ЖЕНИ МИРОНОСИЦИ НА ГРОБА ГОСПОДЕН”) – 103

Иван Чокоев. ТЕКСТИЛ ОТ СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА В МЕСТНОСТТА ФРЕНК ХИСАР, ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ГРОБ № 13 И ГРОБ № 17) – 119

Симеон Бояджиев. ЗА ВИЗАНТИЙСКИЯТ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНАТА МЕДИЦИНА – 137

Атанаска Стамболийска. МАХАЛАТА „СВ. НИКОЛА“ В ТЪРНОВО ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА XIX В. (ПО ДАННИ ОТ НЕПУБЛИКУВАН ДАНЪЧЕН РЕГИСТЪР – 153

Светла Атанасова. ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО ЗА МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ ВЪВ ФОНДА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 175;

Миглена Петкова. „КОКАЛАНСКАТА ЧЕРКВА” НА МАХАЛА ГЛУТНИЦИ – 189

Симеон Цветков. РУСКАТА „ТРИЛИНЕЙНА ПУШКА“ ОБР. 1891 Г. В БЪЛГАРИЯ И НЕЙНАТА ПРОДАЖБА НА ФИНЛАНДИЯ И ХЪРВАТСКА ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА – 197

Емил Врежаков. АМЕРИКАНСКАТА МЕЧТА НА СТОЯН ДЕЛИНЕШЕВ ОТ СЕЛО ДРАГАНОВО, ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ – 211

Станислава Ботева. ПЛАКЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЗНАК НА ПРИЗНАНИЕ КЪМ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – 219

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгени Дерменджиев. ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА „СЪХРАНЕНИТЕ СЪКРОВИЩА. 150 ГОДИНИ МУЗЕЙ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ – 229

Пламен Павлов. СЪКРОВИЩНИЦА НА НАЦИОНАЛНОТО И СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО – 249

Анастасия Радева. ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2016 – 2020. БИОБИБЛИОГРАФСКИ СПРАВОЧНИК – 255

Евгени Дерменджиев. ХИТКО ВАЧЕВ, ИЛИЯН ПЕТРАКИЕВ. ЦЪРКВАТА „СВ. ДИМИТЪР“ В АРБАНАСИ – 259

Илиян Петракиев. ХИТКО ВАЧЕВ. КАТОЛИЧЕСКИ ЦЪРКВИ И НЕКРОПОЛИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XV – XVII ВЕК – 263

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Теменуга Георгиева. ХРОНИКА НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2021 Г. – 267

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2021 Г. – 273

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2021 Г.) – 280

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ – 282

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 284

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 295

Изисквания за публикуване на известия