415 565 са посетителите на музейните обекти и експозиции през 2016 г.

415 565 са посетителите на обектите и експозициите на Регионален исторически музей-Велико Търново през изминалата година. 273 520 са българските туристи, а чуждестранните са 142 047. Културно-историческите забележителности на старата столица през 2016 г. са посетени от 15 817 деца до 7 години, 82 352 ученици и 21 400 студенти. Сред чужденците най-многобройни са европейците – 93 951 души, сред които
18 415 румънци, 12 370 руснаци, 12 083 французи, 9 701 британци и 6 635 германци. Нараснал е интересът към музейните обекти на туристи от други континенти – през 2016 г. туристите от САЩ са били 25 968, азиатците – 14 795, а австралийците – 3564.
През 2016 г., в сравнение с 2015 г., се отчита лек спад на туристите през летните месеци. Той се свързва с Европейското първенство по футбол и олимпиадата и наблюдаваната през годините тенденция на отлив на посетители по време на големи международни спортни форуми. Въпреки това приходите, внесени в бюджета на Велико Търново от културно-историческите обекти, са по-добри от предходни години и възлизат на над 1 500 000 лева.
По традиция и през миналата година най-посещаваният обект е Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, който е разгледан от 229 438 туристи. От тях 47 582 са ученици, 11 283 студенти, 10 429 деца и 69 412чужденци.
36 439-ма са разгледалите Мултимудиен посетителски център „Царевград Търнов“, а средновековните църкви-музеи „Св. 40 мъченици“, „Св. Димитър“, „Св.Георги“ и „Св.св. Петър и Павел“ в кв. Асеноов са приели 30 982 туристи,
В музейни обекти в Арбанаси през 2016 г. са регистрирани 32 188 туристи в църквата „Рождество Христово“, 32 049 посетители в Констанцалиевата къща и 9 265 души в църквата „Св.Архангели Гавраил и Михаил“.
С 1 405 души са се увеличили посетителите на музей „Възраждане и Учредително събрание“ и през 2016 г. те са 11543-ма. ,Ръст на туристите се отчита в музей „Затвор“, който е посетен от 5 301 души, а туристопотокът към Археологически резерват „Николис ад Иструм“ е нараснал близо 3 пъти и е достигнал до 8 824 души.
6 459 са посетилите най-новия музеен обект във Велико Търново крепостта Трапезица. За по-малко от 40 дни от отварянето през миналата есен архитектурно-музейният резерват е разгледан от 1 324 деца и ученици, 353-ма студенти и още 4 636 български туристи.
По традиция, крепостта Царевец бе единственият музеен обект в страната, който приемаше туристи на 1 януари тази година.. За 4 часа резерватът бе разгледан от 496 туристи, а първият посетител за 2017-та бе японец.