10,31% ръст на чуждестранните туристи през 2018 г.

10,31% е ръстът на чуждестранните посетителите в обектите и експозициите на  Регионален исторически музей-Велико Търново през изминалата година. Културно-историческите забележителности на старата столица през 2018-та са разгледани от 444635 души, сред които 200815 чужденци  и 144377 българи. Според статистиката, музеите в болярския град са сред най-посещаваните в страната, като туристите са с над  4000 повече в сравнение с предходната 2017-та година         .

Над 22%  от посетителите са деца и младежи. За изминалите 12 месеца обектите и експозициите на Регионален исторически музей-Велико Търново са разгледани от 13897деца до 7 години,  70773 ученици и  14773 студенти.

Сред чужденците най-многобройни са европейците, като най-голям ръст  от 32,72% е регистриран при френските туристи – от 13623 през 2017 г. през изминалата година те са достигнали до 20270 души. С над 3000 са се увеличили и посетителите от Испания, като през  2018 г. те са 16809. Продължава тенденцията за нарастване на туристите от Румъния, които са достигнали до 29388. През 2018 г. туристите от Великобритания са били 11312,  10 379 – руснаците, 9541– германците и 7644 австрийците.

Нараснал е интересът към музейните обекти на туристи от други континенти – през 2018 г. туристите от САЩ са били 31374 , азиатците – 23425, от които 11 934 китайци,а австралийците – 3723. Регистрираният  ръст на китайски туристи през годината е 30,87%, а на американците – 12,86%.

И през миналата година най-посещаваният обект е Архитектурно-музеен резерват „Царевец“, който е разгледан от 248035 туристи. От тях 9020 са деца,37947 ученици,  7838 студенти и106699 чужденци.

С над 20% са се увеличили туристите в музейните обекти в Арбанаси. През 2018 г. уникалната църква „Рождество Христово“ е посетена от 42611 българи и чужденци, 35941 са разгледалите Констанцалиевата къща, а туристите в църквата „Св.Архангели Гавраил и Михаил“са били 12628 души.

35911 са разгледалите Мултимудиен посетителски център „Царевград Търнов“, а средновековните църкви-музеи „Св. 40 мъченици“, „Св. Димитър“, „Св.Георги“ и „Св.св. Петър и Павел“ в кв. Асеноов са приели над 32 500 туристи, 10067 са посетителите на музей „Възраждане и Учредително събрание“ през 2018 г., 7372 са  разгледалите крепостта Трапезица,  а 4037 са регистрираните посетители в единствения в страната музей „Затвор“.

Интересните археологически  находки и различните културни събития са увеличили с над 3000 души посетителите на Археологически резерват „Николис ад Иструм“ и през изминалата година те са достигнали 10747 души.

По традиция, крепостта Царевец бе единственият музеен обект в страната, който приемаше туристи на 1 януари  2019 г. За 4 часа на историческата крепост се качиха 1
646 туристи, от които  471 българи и 175 чужденци.