Откриване на музей на открито „Източна могила – Колесница и гробница – Колесница и гробница на тракийски аристократ от 1 в. сл. Хр.” в с. Караново, общ. Нова Загора

25.06.2010 г., с. Караново, Нова Загора. Беше официално открит за посетители Археологическия комплекс „Източна могила – Колесница и гробница на тракийски аристократ от 1 в. сл. Хр.” в с. Караново.

На събитието присъстваха: Тодор Чобанов, зам.-министър на културата, проф. Валерия Фол, Веселин Игнатов, археологът откривател, Евгени Димитров, председател на Сдружение „Културни проекти“, Николай Грозев, кмет на Община Нова Загора, Деньо Денев, кмет на с. Караново, както и представителна группа от Регионален исторически музей-Велико Търново.

Една от най-интересните и важни находки на Източната могила е тракийската колесница четириколка, с впряг от два коня и куче, открита през есента на 2008 година. Колата се отличава с големия размер на колелата – диаметър 1, 20 м. Запазените следи от дърво дават представа за нейната конструкция и общ изглед. Впечатляваща е декорацията от бронзови апликации на коша на колата. Още по богато са украсени ярема и сбруите на конете.