“Великотърновци и Балканските войни. От двете страни на фронта”

На 5 октомври 2012 година се откри за посещение изложба “Великотърновци и Балканските войни. От двете страни на фронта”. В нея за първи път се представят уникални снимки, документи, оръжия и вещи, свързани с Търновските бойни части, военното духовенство, войнишкото творчество и живота в града през 1912 – 1913 година. А възстановката на картечно звено дава възможност на всеки посетител да се докосне до оръжието, с което нашите предшественици са се сражавали за националното ни обединение.
Изложбата е експонирана в изложбени зали “Рафаел Михайлов”.
Работно време: от 10 до 17.30 часа.
Вход: свободен