Честит празник на н.с. Тодорка Драганова!

На 26 януари 2018 г.  музейният специалист, учен и краевед н. с. Тодорка Драганова навършва 90 години. Тя е родена през 1928 г. в гр. Велико Търново. През 1950 г. завършва история в СУ „Св. Климент Охридски”. От 1954 г. до 1987 г. работи в Търновския музей като уредник, завеждащ отдел „Възраждане и националноосвободителни борби”,  научен сътрудник. От 1975 г. до 1995 г. Драганова е отговорен редактор на Годишник на Музеите в Северна България.

Музейната работа е истинското й призвание. Тодорка Драганова се докосва до всички основни теми, свързани с възрожденското минало на Търново и Търновския край. Богатият й творчески път е белязан със сериозни приноси в областта на краеведението и популяризирането на историческото наследство. Автор е на 15 студии и над 200 научни и популярни статии.

Плод на нейната събирателска и изследователска работа са десет реализирани музейни експозиции. Сред тях се нареждат Първата обща експозиция на Търновския музей от 1960 г., къща-музей „Петко Р. Славейков” (1956), първата експозиция на музея „Затвор” от 1960 г., Костанцалиевата къща (1956), Хаджиилиевата къща (1966), Военноисторическият музей в Горна Студена (1968), родната къща на Филип Тотю във Вонеща вода (1975), Историческият музей в Бяла Черква (1977), Историческият музей в Лясковец (1965), Музеят на градинарството в Лясковец (1976), Музеят на Възраждането в хана на Хаджи Николи в Търново (1970) и  музей „Възраждане и Учредително събрание” (1985).

И тъй като бивши музейни работници няма, от сърце й желаем творческото вдъхновение и любовта към историята да не я напускат!

Честит рожден ден! С пожелание за здраве, радост и на многая лета!

 

От екипа на Регионален исторически музей – Велико Търново