Цени и такси за услугите в Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

МУЛТИМЕДИЕН ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“

Входна такса за:
1.Възрастни 10,00 лв.
2. Учащи – (удостоверено с документ) – 5,00 лв.
3. Възрастни над 60 години – 5,00 лв.
4. Родители ( двама възрастни с до три деца от 7 до 17 г.) – 20,00 лв.

Беседи (на започнат час):
1 .На български език – 10,00 лв.
2. С превод – 20,00 лв.
3. На чужд език – 30,00 лв.

Безплатни посещения
1 . Деца до 7 години
2. Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение
3. Инвалиди със социален асистент
4.Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

Услуги и такси
1. Любителско заснимане (без статив и светкавица) – 5.00 лв
2. Авторско заснимане на запис – 100.00 лв
3. Ползване на костюм – 5.00 лв.
4. Сертификат – 5.00 лв.

КОМБИНИРАН БИЛЕТ ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ И ЦЪРКВАТА „СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ И ЦЪРКВАТА „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Входна такса за:
1.Възрастни 12,00 лв.
2. Учащи – (удостоверено с документ) – 6,00 лв.
3. Възрастни над 60 години – 6,00 лв.
4. Родители (двама възрастни с до три деца от 7 до 17 г.) – 24,00 лв.

Беседи (на започнат час):
1.На български език – 15,00 лв.
2. С превод – 30, 00 лв.
3. На чужд език – 50,00 лв.

MULTIMEDIA VISITOR CENTRE “TSAREVGRAD TURNOV”

Entrance fee:
1. Adults – 10.00 lv.
2. University and school students (proved by document) – 5 lv.
3. Up to 60 years old – 5 lv.
4. Family ( adults with up to 3 children 7 – 17 years old) – 20 lv.

Lectures:
1. Lecture in Bulgarian language – 10 lv.
2. Lecture through out interpreter – 20 lv.
3. Lecture in foreign language – 30 lv.

Free admission for:
1. Children under 7 years
2. Disabled with social assistant
3. Organized groups from Bulgarian communities, speaking Bulgarian language

Services and fees:
1. Photo (without flash and stativ) – 5 lv.
2. Copyright shooting with record – 100 lv.
3. Using medieval clothes – 5 lv.
4. Certificate – 5 lv.

COMBINED TICKET FOR MULTIMEDIA VISITOR CENTRE “TSAREVGRAD TURNOV”, “STS PETER AND PAUL” CHURCH AND “ST IVAN RILSKI” CHURCH

1. Entrance fee:
1. Adults – 12.00 lv.
2. University and school students (proved by document) – 6 lv.
3. Up to 60 years old – 6 lv.
4. Family (adults with up to 3 children 7 – 17 years old) – 24 lv.

Lectures:
1. Lecture in Bulgarian language – 15 lv.
2. Lecture through out interpreter – 30 lv.
3. Lecture in foreign language – 50 lv.