Фотоизложба „За единна България“

Паметният акт на Съединението на Княжество България с Източна Румелия се осъществява на 6 септември 1885 г. в Пловдив, но той е само част от събитийната верига, довела до националния ни триумф.

С неоспоримата сила на историческите факти на този ден великотърновци с основание могат да се гордеят, тъй като видни дейци от Велико Търново и региона, сред които Стефан Стамболов, Георги и Никола Живкови, Христо Иванов – Големия, Никола Кабакчиев, Христо Караминков, Сава Муткуров, Коста Паница,  Райчо Николов, Петко Р. Славейков, Димитър Атанасов – Канцеларията, Йордан Недев – Инджето, Сава Пенев и много други,  участват в подготовката, осъществяването и защитата на Съединението.

На тяхното дело  е посветена фотоизложбата  „За единна България”, на Регионален исторически музей –Велико Търново.   Снимки и  документи ни повеждат от сформирания в нашия град още на  29 август 1878 г. кмитет „Единство”, който си поставя за цел “единството на сичките българе и улучшението на тяхното днешно положение”,  разказват ни за активната  дейност на участниците от нашия регион в Българския таен революционен комитет,  ръководил оперативно “наступающата борба” за Съединение, докато се стигне до датата Шести септември 1885 г., на която в Пловдив се провъзгласява Съединението на Княжество България и Източна Румелия, и когато, за съжаление на великотърновци и на целия български народ, е убит Райчо Николов от Райковци, единствената жертва на Съединението.

Специално място в изложбата се отделя на Стефан Стамболов, тогава председател на Народното събрание, който убеждава българския княз Александър I да признае акта в Пловдив. Особена гордост у нас предизвиква Манифестът, прочетен от княз Александър I  на 8 септември 1885 година във Велико Търново:  “Да бъде известно на  моя любезен народ, че на 6-й того жителите на така наречената Източна Румелия след свалянето на тамошното досегашно правителство и избирането на друго привременно, обявиха съединението на Източна Румелия с Княжеството и единодушно Ма прогласиха за Княз и на тая област.

Като имам предвид благото на българский народ, неговото горещо желание да се слеят двете български държави в една и постигането на историческата му задача, аз признавам съединението за станало и приемам отсега нататък да бъда и се именувам Княз на Северна и Южна България…

Надявам се, че любезний ми народ и от двете страни на Балкана, който с такава радост и ентусиазъм посрещна това велико събитие, ще Ми подаде своето съдействие за заякчаването на святото дело – СЪЕДИНЕНИЕТО НА ДВЕТЕ БЪЛГАРСКИ ОБЛАСТИ В ЕДНА ДЪРЖАВА и ще бъде готов да направи всичките жертви и усилия за запазване на единството и независимостта на милото ни отечество.

Нека Бог ни бъде на помощ в това нужно и велико предприятие.

Издаден в старата българска столица В. Търново, днес на осми септември 1885г. Александър.”

Изложбата представя и приноса на великотърновци в защитата на Съединението.

Участието на населението от нашия регион в Сръбско-българската война (2-17 ноември 1885 г.) е сред акцентите на изложбата.  Чувство на гордост предизвикват доброволческите чети, сформирани във Велико Търново, както и  наградните отличия, връчени на участници във войната. Представени са и лични вещи на изтъкнати дейци на Съединението.

Интерес представлява и оръжието – трофейно и на въоръжение в Българската армия по време на Сръбско-българската война.

Снимките, представящи трогателните срещи на ветераните от  войната през годините  и почетното им място на военни паради,  свидетелстват за живата памет и признателност към хората, отстоявали  с доблест и героизъм Съединението на България.

Фотоизложбата е експонирана от 4 септември на таблата пред Факултет „Изобразителни изкуства“ в центъра на Велико Търново.