Учредително събрание и Търновска конституция

130 години от създаването на Търновската конституция