Уредник от музея представя книгата си за казармата „Младежки страсти, мъжки времена”

Първа по рода си книга за казармата по време на социализма ще бъде представена в музей „Възраждане и Учредително събрание” във Велико Търново. Тя е озаглавена „Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през социализма”, а неин автор е етнологът от Регионалния исторически музей във Велико Търново д-р Илия Вълев.
В книгата се коментират любопитни въпроси, свързани със същността и характера на наборната военна служба от времето на социализма в България. Тя разглежда не само държавната нормативна уредба, но и обществените представи за казарменото обучение и възпитание. Анализира проблема за мястото на войнишката служба в българската традиционна „социалистическа” култура. Описва в пълнота всички ритуали, свързани с казармения преход и с възмъжаването на момчето. Особено интересно е, че книгата обобщава и представя на едно място емоционалните и физически перипетии – „младежките страсти” на момчетата преди, през и след „мъжките времена”, наречени „наборна военна служба”. Ето защо тя би била полезно четиво както за отбилите военна служба, така и за тези, които не са ходили в казарма.
Книгата ще бъде представена от проф. Мария Иванова и проф. Петко Петков от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ на 18 октомври 2016 г. (вторник) от 17:30 часа в музей „Възраждане и Учредително събрание” във Велико Търново.