Теми по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН

В желанието си да насърчи сътрудничеството с училищата Регионален исторически музей-Велико Търново предлага теми по Модул „ Музеите като образователна среда“ на Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“:
• Първите Асеневци и възходът на Второто българско царство
• Търново – средновековната столица на България
• Величието и ежедневието на столичния Търновград
• По стъпките на българската държавност/ Българската държавност през вековете
• Възраждането – новото време на българите
• Борбите за национално освобождение и българските революционери
• Търновската конституция и независима България
• Съкровищата в музея
• Народните будители
• Велико Търново: Градът, в който живеем/ Съхранената историческа памет