Студентски празник – 8-ми декември

На 8-ми декември обектите в структурата на РИМ – Велико Търново (с изключение на ММПЦ „Царевград Търнов“) ще приемат безплатно студенти, удостоверено с документ.