Стартира археологическият сезон в Никополис ад Иструм

Започнаха археологическите разкопки в римския град Никополис ад Иструм до с. Никюп. Екипът проучватели от Регионален исторически музей-Велико Търново, ръководен от д-р Иван Църов, работи в югозападния ъгъл на форумния комплекс, където изследва перистилна сграда и конструктивните и връзки със западната стена на одеона. Глинена лампа с надпис и метални предмети са сред първите находки този сезон. В разкопките, които ще продължат до края на септември, участват и музейните специалисти Калин Чакъров и Михаела Томанова.

Междувременно в археологическия резерват започна експонирането на писмото на императорите Семпимий Север и Каракала до жителите на Никополис ад Иструм. Фрагментираният триметров каменен епиграфски паметник бе реставриран от Руен Хаджиниколов от Регионален исторически музей-Велико Търново и в сряда бе монтиран върху специален постамент в близост до булевтериона (сградата на градския съвет) на Никополис.

Триметровото императорското послание е открито на няколко парчета, със следи от пожар, през 1923 г. То е каменен препис на оригиналното писмо на Септимий Север и Каракала до жителите на Никополис ад Иструм с благодарност за финансовата помощ, която им оказват.

Консервацията на паметникът и връщането му в естествената среда на римския град се извършва по проект “Ехо от миналото: писмото на императорите Септимий Север и Каракала до жителите на Никополис ад Иструм – експониране и социализиране“ . Той е разработен съвместно от Регионален исторически музей-Велико Търново и Сдружение „Бъдеще за Никюп“, а финансирането е по програма на „ЛИДЛ България“ за социално отговорни инициативи. Крайната цел е подходящо съхраняване на артефакта и качествено подобрение на туристическия продукт, свързано с устойчиво развитие на управлението на античния град.

Проектът ще бъде финализиран този месец с поставянето на информационни табели и оригиналния текст, с преводи на български и английски език, до императорското писмо извисяващо се в центъра на римския град.