Срещата с дарителите „Заедно да съхраним историческата памет”

На 1 ноември, 2010 г., от 13 ч., в Музей „Възраждане и Учредително събрание” ще започне срещата с дарителите „Заедно да съхраним историческата памет”

1 ноември е Ден на народните будители – празник, посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение и още на всички радетели за българско самосъзнание, съхранили през вековете духовните ценности и паметта на България.

Няма съмнение, че езикът, изкуството и културата са нашите устои във времето, пренесени през вековете благодарение на най-стародавните ни традиции, част от които са ктиторството и дарителството. Даряването “на ползу роду” е трайна черта на нашия народ. Дарители са били царе и боляри, търговци и занаятчии, орачи и овчари, зидари и резбари … Затова още по-важен в днешното ни кризисно време е всеки дарителски жест!

За пореден път РИМ – Велико Търново ще изрази уважението и благодарността си към своите дарители, както подобава:

  • В изложба ще бъдат показани тазгодишните дарения – облекло, накити, предмети на бита и религиозния ритуал, техника, документи, картички и др. от различни исторически периоди.
  • Ще бъдат връчени дарителски свидетелства на хората, които са предоставили свои лични и родови ценности на музея, за да съхраним историческата памет заедно.