Споменъ за Търново

Следосвобожденската история на Търново от нашите архиви