Сдружение „Български музеи“ се събира за годишна среща във Велико Търново

На 11 май 2022 г. във Велико Търново ще се проведе годишното общо събрание на Сдружение „Български музеи“. Домакин на форума е Регионалния исторически музей, а събитието ще започне в 13,00 ч. на ВИП площадката за наблюдение на аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов“.

На събранието ще бъде приет отчет, за дейността на неправителствената организация за миналата година и ще се обсъдено участието на сдружението в Асоциацията на българския индустриален капитал.

На специална церемония ще бъдат връчени и наградите „Наследство“ на Сдружение „Български музеи“ за 2021 година.С награда „Музей на годината“ ще бъде удостоен Регионален исторически музей – Русе за Разкази за Средновековието. Награда „Образователни инициативи“ ще получи Регионален исторически музей „Стою Шишков“, Смолян за събитието „Музейни игри на родолюбието“, а награда „Събития и работа с публики“ – Държавен културен институт Къща музей „Панчо Владигеров“, София със събитието: „SYN(es)THESIS“.

Сдружение „Български музеи“ отбелязва през 2022 г. своята десета годишнина. В него членуват 126 музеи и галерии от цялата страна. Основен приоритет в дейността му през последните месеци е адекватното финансиране на музеите и галериите, като условие за опазване на културното наследство и съхраняване на българската национална идентичност.

Председател на управителния съвет на организацията е Борис Хаджийски, директор на Регионалния исторически музей в Пазарджик.