Регионален исторически музей-Велико Търново търси екскурзовод

Регионален исторически музей-Велико Търново търси  спешно екскурзовод с английски език.

Изисквания:

– Образователно-квалификационна степен – бакалавър/магистър „Английска филология”

Необходими документи:

– Заявление

– Автобиография по европейски формат

– Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие.

– Други документи за придобити квалификации

 

Документи се подават в деловодството на Регионален исторически музей – Велико Търново, ул.„Никола Пиколо” № 6.

Телефон за допълнителна информация 0885 105 282