Ранновизантийски погребения със златотъкан текстил открити под Царевец

Ценни находки, които променят представата за древния Търновград са открит при последните археологически проучвания в кв. „Френк хисар“ под крепостта Царевец.

Проучванията на средновековна църква и манастир „Успение на Св. Богородица“ са на археолозите проф. Хитко Вачев и Илиян Петракиев от Регионалния исторически музей във Велико Търново.

През изминалия археологически сезон са открити 3 гроба синхронни с ранновизантийската базилика. В единия от тях са намерени останки от златотъкан текстил, обрамчвал воал, с който е била покрита главата на погребаната жена. Нишките са едва 1/12-та от милиметъра и са от 24-каратово злато.

Гробовете се отнасят към V-VI в., а от този период във Велико Търново има разкрито само едно погребение на крепостта Царевец.

Друг важен момент е разчитането, заедно с проф. Казимир Попконстантинов, на 7-редов надпис с двоен патриаршески кръст, изписани в тухла от гроб №9 . Тухлата е открита под черепа на мъжки индивид. Надписът е стих от Евангелие на Йоан и гласи: „В началото бе словото и словото беше у Бога и Бог беше слово. То беше в началото у Бога. Всичко чрез него стана и без него не стана“.

Такива тухли-подвъзглавие са били поставяни в гробовете на представители на висшия духовен клир“, поясни проф. Хитко Вачев. Според него това откритие обогатява знанието за погребалните практики през XIII-XIV век. „На този етап все още не може да се каже с абсолютна сигурност кой е погребаният, но се предполага, че е поне игуменът на древния манастир. Има хипотеза, че става дума за някой от българските патриарси. Има вероятност да е и висш църковен деец с името Йоан, който да е имал предпочитания под главата му да има текст от светото евангелие от Йоан“, смята проф. Вачев.

Археолозите са попаднали и на цистов гроб от каменни плочи, в който е била положена урна с кости, сред които са открити две бронзови фибули и керамична чашка, поставени като гробен дар, датиращи от IV век пр. Хр. Според направеният антропологичен анализ поставените кости са на два индивида – мъжки и женски.

Разкопките в района на „Френк хисар“ са извършени благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата и на Енергийния системен оператор, като археолозите изказват и специални благодарности на Ангелин Цачев и Пламен Радонов.