Работно време 01 – 07, май 2014 г.

На 1, 4, 5, 6 май 2014 г. няма да работят следните музейни обекти:
1. Музей „Сарафкина къща“
2. Музей „Нова и най-нова история“
3. Музей „Затвор“