Работно време – Идентификационна комисия

Регионален исторически музей – Велико Търново, уведомява заинтересованите, че през месец Август, комисията по Идентификация няма да осъществява дейност. Желаещите да предоставят материали за идентификация, може да се обръщат към други оторизирани институции в страната, съгласно регистъра на Министерство на Културата.