Проф. Хитко Вачев с монография за църковното строителство през XV – XVIII век

Новата книга на проф. Хитко Вачев, посветена на църковното строителство през XV – XVIII век, ще бъде представена на 12 декември в Регионалната библиотека "П.Р.Славейков". Монографията е първото в българската историческа, археологическа и изкуствоведческа научна литература изследване за православното храмово строителство в българските земи от ранните векове на османското владичество.

Книгата с обем от 472 страници включва 118 чернобели и 32 цветни илюстрации. Тя съдържа подробни сведения за съществуващите през периода 381 митрополитски, епископски, селищни и гробнични храма, разположени в 203 населени места. Специално място е отделено на действащите 210 действащи манастира. Всичко това е разгледано на фона на историческите сведения за Търновската митрополия с подведомствените епископии Червен, Ловеч, Преслав, Враца, Видинска, Софийска, Кюстендилска, Самоковска, Мелнишка, Пловдивска, Смолянска, Одринска, Несебърска, Созополска, Варненска, Силистренска митрополии и Агатополската епископии. В отделна глава са проследени етапите и особеностите в архитектурното развитие на основните типове храмове – еднокорабни и триконхални църкви и псевдобазилики. Монографията е снабдена с подробен каталог на изследваните паметници и съответната научна литература.

Авторът и монографията "Църковно строителство и архитектура по българските земи през XV – XVIII век“ ще представи проф. д-р Красимира Мутафова от Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий".