Противоепидемични мерки до 30 ноември 2020 г.

На основание Заповед № РД 22-1735/12.11.2020 г. на кмета на Община Велико Търново, във връзка с организацията, засилване контрола по спазване на противоепидемични мерки и ограничаване опасността от разпространение от COVID-19 до 30 ноември 202 г. в Регионален исторически музей-Велико Търново се въвеждат следните мерки:

  • Забранява се достъпа на външни лица в административните сгради на РИМ – Велико Търново. Справки и получаване на документи се извършват от съответните служители на входа на административните сгради.
  • При обслужване на външни лица на разстояние по-малко от 1,5 м, служителите задължително трябва да са с маска или предпазен шлем.
  • Преустановява се работата на комисиите по идентификация на културни ценности за външни лица.
  • Преустановява се посещението и ползването на ведомствената библиотека за външни лица.
  • Обектите и експозициите на РИМ – Велико Търново приемат само индивидуални посетители в обичайното работно време, при спазване на противоепидемичните мерки. Групи не се приемат.