Промяна работно време на музей „Сарафкина къща“

От 02.06.2014 г. музей „Сарафкина къща“ ще почива само в неделя.