Промяна на работното време от 01 октомври 2015 г.

Във връзка с намаления туристически поток и намаляването на светлата част от денонощието се променя работното време на музейните обекти и експозиции, както следва:
от 9.00 до 17.00 часа
– Музей „Констанцалиева къща”
– Църква „Св. Архангели Михаил и Гавраил”
– Църква „Рождество Христово”
– Църква „Св. Георги”
– Средновековни църкви в кв. „Асенов”
– Археологически резерват „Никополис ад Иструм”
– Къща – музей „Филип Тотю”, с. Вонеща вода
от 9.00 до 17.30 часа
– Музей „Затвор”
– Музей „Сарафкина къща”
– Музей „Нова история”

от 9.00 до 18.00 часа
– Архитектурно музеен резерват „Царевец”
– ММПЦ “Царевград Търнов”
– Археологически музей
– Музей ”Възраждане и учредително събрание”